Thứ hai, 29/06/2020 | 09:07

Tiến độ xây dựng cập nhật đến ngày 29/06/2020

Mặt ngoài nhà nghiên cứu 2 và 3 cơ bản hoàn thiện, mặt ngoài nhà chính và nhà nghiên cứu 1 và nhà chính dự kiến hoàn thiện trong tháng 7. Hệ thống kỹ thuật M&E tòa nhà đang được lắp đặt đồng bộ tại các tầng.  Hệ thống hạ tầng cảnh quan và đường ngoài nhà đang được thực hiện. Hào kỹ thuật phần còn lại phía Việt Nam đã được khởi công ngày 26.6.2020


Từ khóa: Nhật ký xây dựng

Bài liên quan